Za više informacija pozovite: +381 63 273 305

Izlivanje temelja

Temelji se izlivaju pumpom uz korišćenje betona marke MB 25 izuzetne čvrstine što daje veoma sigurno osnovu za dalju gradnju. Temelji se izlivaju u jednoj celini bez prekida tako da nema nikakvih šansi za njihovo naknadno pucanje dok je sve dodatno osigurano dobrom armaturom.

Kontakt

Prodaja

+381 63 27 33 05